«عید سعید فطر مبارک»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. هر گونه استفاده از رسم الخط ها (در قالب...

ادامه توضیحات

مشق فرازی از دعای قنوت نماز عید فطر

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. هر گونه استفاده از رسم الخط ها (در قالب...

ادامه توضیحات

مشق عبارت « السلام علیک یا علی بن ابی طالب»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. هر گونه استفاده از رسم الخط ها (در قالب...

ادامه توضیحات

خطاطی « السلام علیک یا علی بن ابی طالب»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. هر گونه استفاده از رسم الخط ها (در قالب...

ادامه توضیحات

مشق مصرع «از آخر مجلس شهدا را چیدند» به یاد شهدای مجلس

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. هر گونه استفاده از رسم الخط ها (در قالب...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش سیزدهم/ حروف «ه» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «هه» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «هب»،«هت»،«هث»؟«هپ» برای دریافت...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش پانزدهم/ حروف «ح» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید وقتی حروفی ماندد «ح» یا «خ» و… به دو حرف در دو طرف متصل باشد برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش چهاردهم/ حروف «ح» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «حب»،«خب» و مانند آن برای دریافت رسم...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش دوازدهم/ حروف «ه» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «شهید» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش یازدهم/ حروف «ه» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی،...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش دهم/ حروف «ه» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «هی» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «هر» برای دریافت رسم الخط با...

ادامه توضیحات

مفردات خط معلی/بخش نهم/ حروف «ف» و «ق» و متعلقات آن

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «فلا» و «قلا» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «فه» و «قه» برای دریافت...

ادامه توضیحات
صفحه 1 از 11412345...102030...قبلی »