مفردات خط نستعلیق/بخش چهارم/«د»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «د» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «بد» ، «ند» و مانند آن برای دریافت...

ادامه توضیحات

مفردات خط نستعلیق/بخش سوم/«ب»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «ب» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «با» برای دریافت رسم الخط با ابعاد...

ادامه توضیحات

مفردات خط نستعلیق/بخش دوم/«ا» ، «آ»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. هر گونه استفاده از رسم الخط ها (در قالب...

ادامه توضیحات

مفردات خط نستعلیق/بخش اول/«الله» و «علی»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی،...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش هجدهم/حرف «ص» ، «ض»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «صر» ، «صا» ، «صل» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «صی» «صنی» ، «صتی» ،...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش هفدهم/حرف «ی»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «متی» ، «لی» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «لتی» ، «نی» برای دریافت...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش شانزدهم/حرف «و»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «لعلو» ، «فو» ، «قو» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «لو» ، «مو» برای...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش پانزدهم/حرف «ه»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «تهـ» وقتی به حرف دیگری متصل شود برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش چهاردهم/حرف «س» ، «ش»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «لسلا» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «سو»، «سی» ، «سو» ، «شی» برای...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش سیزدهم/حرف «ر» ، «ز» ، «ژ»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «لر» ، «لز» ،«لژ» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «ر» ، «ز» ، «ژ» برای...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش دوازدهم/حرف «ن»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «ن» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «بن» ، «تن» و مانند آن برای دریافت...

ادامه توضیحات

مفردات خط کوفی مغربی/بخش دهم/حرف «ل»

برای دریافت این خط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)بفرستید «لن» «لد» «لو» برای دریافت رسم الخط با ابعاد اصلی، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. «علیک» «لیک» برای...

ادامه توضیحات
صفحه 1 از 12812345...102030...قبلی »